12/12/2007

W tym tygodniu w Science

Nadużywanie ketaminy - powszechnie wykorzystywanego leku znieczulającego, może prowadzić do psychozy, której objawy bardzo trudno odróżnić od schizofrenii. Zespół Margarity Behrens zbadał mechanizmy działania ketaminy w mózgach myszy. Stwierdzono, że ten agon receptorów NMDA wywołuje wzrost produkcji wolnych rodników tlenowych w mózgu, co z kolei prowadzi do upośledzenia działania populacji szybko aktywujących się interneuronów hamujących w korze mózgowej. Autorzy sugerują, że ten efekt może być przyczyną psychozy wywołanej ketaminą, a zmniejszenie poziomu wolnych rodników tlenowych w mózgu może być pomocne w leczeniu tego syndromu.

Science 7 December 2007:
Vol. 318. no. 5856, pp. 1645 - 1647 [www.sciencemag.org]

Brak komentarzy: