12/13/2007

Obrazy w umyśle

Neuronauka wciąż ma niewiele do powiedzenia na temat wyobraźni, jest to zagadnienie trudne do badania i z reguły pozostawiane do rozważań filozofom. Tym ciekawsza wydaje się być nowo wydana książka poświęcona w całości tej tematyce: "Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią".
A tak o książce pisze we wstępie jeden z jej autorów, Piotr Francuz: W niniejszej książce zebraliśmy owoce naszych poszukiwań zmierzających do zrozumienia, czym jest wyobraźnia. Dotknęliśmy w niej wielu zagadnień, m.in. percepcji wzrokowej, sztuk wizualnych, neuronauki i perswazji. Każda z tych perspektyw odkrywa nieco inny aspekt wyobraźni.

Piotr Francuz (red.) Obrazy w umyśle: studia nad percepcją i wyobraźnią, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Brak komentarzy: