3/25/2008

Konferencja: Uzależnienie od seksu

Dnia 3 kwietnia 2008 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja - Uzależnienie od seksu, pod hasłem "Zasięg, Formy, Zagrożenia, Terapia". Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Diagnozy i Leczenia Uzależnień działające na Wydziale Psychologii UW. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie profesor Zbigniew Lew Starowicz. Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracja nie jest wymagana. Poniżej zamieszczam szczegółowy program konferencji.


3 kwietnia 2008 r. Wydział Psychologii UW
12:00-22:00 Sala Aula
Ul. Stawki 5/7 Warszawa

12:00 Rozpoczęcie Konferencji

12:00-12.30
„Kontrowersje wokół uzależnienia od seksu” prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

12:30-13:00
"Stygmat choroby - o społecznym piętnowaniu osób uzależnionych" Grzegorz Plezia

13:00-13:10
"Uzależnienie od seksu - zagrożenie czy mit?" Martyna Węglińska

13:10-13:20
"Czy istnieje uzależnienie od seksu" Dr Katarzyna Waszyńska

13:20-13:50
"Kulturowe i społeczne wzorce seksualności i cielesności jako bodźce sprzyjające popadnięciu w nałóg" Andrzej Ziółkowski

13:50-14:10
"Specyfika seksoholizmu na tle innych uzależnień" Dr Marek Jasiński

14:10-14:30
"Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu" Piotr Barczak

14:30-15:00 Przerwa Obiadowa

15:00-15:30
"Zaburzenia współwystępujące z uzależnieniem od seksu" Dr Wiesław Czernikiewicz

15:30-16:00
"Moje doświadczenia w terapii grupowej osób uzależnionych od seksu" ITU Staszek Pilecki

16:00-17:00
Mityng Informacyjny SLAA - część 1

17:00-17:15 Przerwa na szybką kawę

17:15-18:00
Mityng Informacyjny SLAA - część 2

18:00-18:20
"Religijno-duchowe aspekty nadziei wśród osób uzależnionych od seksu i chorobliwej miłości" M.Wnuk, M.Hędzelek, P.Wnukiewicz, K.Siłakowski

18:20-18:40
"Jakość życia członków Wspólnoty Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Chorobliwej Miłości (SlAA)" P. Wnukiewicz, K. Siłakowski, M.Wnuk, M.Hędzelek

18:40-19:00
"Wkład farmakoterapii w proces leczenia uzależnienia od seksu" mgr R. Kowalczyk, mgr W.Merk

19:00-19:20
"Po drugiej stronie lustra - czyli (współ)uzależnienie jako wyraz obsesji reaktywnej, ukierunkowanej na uzależnionego od seksu partnera" Magda Filarowska

19:20-19:40
"Przyczyny częstej zmiany partnerów seksualnych u homoseksualistów" Paweł Markowski

19:40-20:00
"Uzależnienie od cyberseksu - analiza empiryczna źródeł i konsekwencji zjawiska" Łukasz Opozda

20:00-20:10 Przerwa na bardzo szybką kawę

20:10-21:40
Warsztat: „Dlaczego ludzie korzystają z usług prostytutek?” Bartłomiej Widawski

20:10-22:00
Film: "Imperium namiętności"

22:00 Zakończenie Konferencji

Organizatorzy:
Studenckie Koło Naukowe Diagnozy i Leczenia Uzależnień
Wydział Psychologii UW
Kontakt mail: mhedzelek@psych.uw.edu.pl, pwnukiewicz@o2.pl
Kontakt tel.: kom. 506-065-405 kom. 506-160-275

Brak komentarzy: