2/18/2008

Style uczenia się

Na stronie Learning Styles Online można bezpłatnie zbadać swój styl uczenia się. W tym celu należy odowiedzieć na 70 pytań dotyczących swoich zwyczajów i preferencji. Wynik uzyskuje się na wykresie. Autorzy strony wyróżnili siedem stylów uczenia się:
- wzrokowo-przestrzenny, oparty na obrazach, kolorach i mapach
- społeczny (interpersonalny), oparty na komunikacji z innymi
- fizyczny, oparty na ruchu i dotyku
- słuchowy, oparty na dźwiękach, muzyce i rytmie
- werbalny, oparty na słowach, wypowiedziach
- samodzielny, oparty na introspekcji i niezależności
- logiczny, oparty na rozumowaniu matematycznym
Po wypełnieniu testu uzyskuje się graf, na którym wyszczególnione są wszystkie style uczenia i częstość ich wykorzystywania. Do tego przy opisie każdego stylu można znaleźć wskazówki, jak najlepiej się nim posługiwać i co zrobić, żeby uczyć się bardziej efektywnie.

A to przykład, moje style uczenia się :)

Brak komentarzy: