1/07/2008

Konferencja "Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia"

W dniach 5-6 kwietnia 2008 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Tematyka Sympozjum będzie się koncentrować wokół zagadnień związanych z psychologią behawioralną i poznawczą, a w szczegóności z poznawczym ujęciem zachowania, procesami poznawczymi z perspektywy analizy behawioralnej, terapią behawioralną i poznawczą, a także zastosowaniem tych dziedzin wiedzy w edukacji. Zainteresowanych odsyłam na stronę PTPB.

Brak komentarzy: